ไลฟ์สไตล์

Hotel-kitchen-equipment

เคล็ดลับการเลือกซื้อ อุปกรณ์ทำครัวในโรงแรม

สิ่งหนึ่งที่บรรดาพ่อครัวแม่ครัวตามโรงแรมต้องทำได้ นอกจากเป็นลูกมือช่วยอยู่ในแผนกครัวแล้ว การเลือกซื้อ “อุปกรณ์ทำครัว” ก็สำคัญและต้องทำได้

Read More »